misie

KONTINUÁLNE HĽADANIE VÝROBNÝCH RIEŠENÍ

Náš poslanie možno zhrnúť do neustáleho hľadania výrobných a logistických riešení zameraných na ponúkanie produktov na trhu s najlepším pomerom kvalita / očakávanie / cena sprevádzané vysokou úrovňou služieb. V rámci služieb ponúkame technickú kanceláriu schopnú podporiť zákazníka pri vývoji produktu, pri navrhovaní zariadení a konštrukcii foriem, pri definovaní výrobných cyklov a pri implementácii výrobných procesov.

Via Padova n°103
31031 Caerano San Marco – TV – Italia
tel. 0039 423 85466 r.a.
fax 0039 423 650540

Drevarska Ulica, 2 Priemyselny Park
05201 SPISSKA NOVA VES-SK
SK 2022174176
tel 00421 5342 98408 – 09
fax 00421 5342 98407
rbstatry@rbstatry.eu